So sánh sản phẩm
Hotline : 0935 183 152 - 0886 137 039
X

Hướng dẫn cài đặt phần mềm HRPro 7

Ngày đăng : 13:25:27 10-07-2018
Hướng dẫn cài đặt phần mềm HRPro 7 :
Hệ thống các file cài đặt:
 
 
 


 
 1. – Cài đặt (Quá trình cài đặt HRPro 7 gồm có 5 bước cơ bản)
 
 1. - Cài đặt dot net - Net Framwork 2.0 (Nếu sử dụng Window 7 thì không cần thực hiện bước này)
Mở Source phần mềm được cung cấp à Setup HRPro 7\DotNet à chạy file

dotnetfx2.exe

 

 
Và bấm Next để tiếp tục
 
 
 


 
Và check chọn “I accept the terms of the License Agreement” à bấm Install để
thực hiện quá trình cài đặt
 

 
à bấm Finish để kết thúc quá trình cài đặt Dotnet.
 
+ Chú ý: Nếu khi chạy file dotnetfx2.exe mà hiện thị giống hộp thoại bên dưới có nghĩa là máy tình đã được cài Net Framework 2.0 à bấm Cancel để kết thúc.
 
 
 

 
 

1.2- Đăng ký thư viện DllRegister

Đây là thư viện để kết nối đến máy chấm công
Mở Source phần mềm được cung cấp Setup HRPro 7\Tools\DllRegister à chay file
autoRegister.bat à OK.
Lưu ý : Nếu là Win 7 thì chạy file autoRegister.bat với quyền administrator
 
 
 
 

1.3- Cài đặt HRPro 7

 
Chạy file HRPro7.exe trong thư mục cài đặt
 
Chọn I Agree
 
 
 


 
Nhấn OK khi đã đăng kí xong file DLL
 

 
Lưu ý: đây là bước quan trọng, nếu bước này không thực hiện thành công, chương trình sẽ không kết nối được với máy chấm công.
 
Sau đó, chương trình sẽ cài đặt MSDE (SQL Desktop Engine phiên bản Free),
 
 
 


 
Sau khi hoàn tất Install SQL server, chương trình sẽ yêu cầu khởi động lại máy.
 
 
 


 
 • Nếu cài đặt cho máy server (localhost) thì chọn Yes để khởi động lại máy.
 • Nếu cài đặt cho máy Client thì chọn No để thực hiện tiếp quá trình cài đặt.
 
Sau khi khởi động lại máy, chạy lại file HRPro7.exe và thực hiện các bước như trên. Đến bước cài đặt MSDE, chương trình sẽ nhận biết và bỏ qua bước này.
 

 
Nhấn OK để tiếp tục.
 
Sau đó chương trình sẽ Attach File Database (tích hợp Cơ sở dữ liệu) vào SQL server (MSDE).
 
 
 


 
Trong phần này, chương trình thực hiện 2 bước con sau một cách tự động:
 • Chép file DataBase vào thư mục cài đặt

C:\Program Files\abriVISION\HRPro7\abriDB

 • Attach 2 file DataBase vào hệ thống
 
Sau đó chương trình sẽ tiếp tục cài đặt Ứng dụng HRPro7
 
Và Chọn Next để tiếp tục
 
 
 


 
à Chọn I Agree để tiếp tục
 

 
Và Chọn Next để tiếp tục
 
 
 


 Bấm Install để tiến hành cài đặt
 

 

Chọn Close để kết thúc quá trình cài đặt.

 
Đến đây bạn đã hoàn tất cài đặt chương trình HRPro7
 

1.4- Cài đặt CrytalReport

Chương trình này để thực hiện cho việc xuất báo cáo ra dạng Report (A4 – A3), nếu không cài chường trình này thì khi xuất báo cáo phần mềm sẽ báo lỗi (theo hình dưới)
Vào thư mục \Setup HRPro 7\Tools\CrystalReports của Source cài đặt và chạy file
CRRedist2005_x86.msi, thực hiện Next để tiến hành cài đặt
 

1.5- Copy file License

 
Sau khi cài đặt xong mở đĩa phần mềm vào thư mục License và copy các file license được
cung cấp (file dãy số .BIN)

Ví dụ:

 • 0664718310007.bin : License máy chấm công
 • SmartLicense7.Bin : License phần mềm
è Và paste (dán) vào đường dẫn C:\Program Files\Abrivision\HRPro7.
 
 

2– Các lỗi thường gặp

 
Cài đặt trên một máy đã từng cài chương trình trước đó.
 
Thông báo không thể chép file Database vào thư mục lưu trữ vì File đã tồn tại, chỉ cần chọn
Ignore
 

 
 
 


 
Thông báo không thể attach database vì database đã tồn tại, chỉ cần chọn OK
 

 
Thông báo dừng cài đặt vì trong máy đã có chương trình cài đặt từ trước.
 
 
 


 
 
Chỉ cần vào phần add/removed Program trong Control Panel để gỡ bỏ chương trình cũ.
 

3– Config Client – Server

 
+ Trên máy Client quá trình cài đặt cũng giống như cài trên máy chính (server) [xem phần 1], nhưng không cần khởi động lại máy tính trong quá trình cài đặt.
 
+ Để máy Client kết nối được tới database của máy server cần những điều kiện sau :
 • Máy client và server phải thấy nhau trong mạng LAN
 • Trên máy client và server phải tắt firewall của Windows và của những phần mềm
diệt virus có chức năng firewall (ví dụ như Kaspersky…) .
 • Chỉnh file Config :
Vào thư mục cài đặt của phần mềm C:\Program Files\Abrivision\HRPro7 (đường dẫn mặc định) mở file HRPro7.exe.config bằng chương trình Notepad
 
 
 


 
+ Thay chữ localhost thành tên máy chứa database à save lại và sau đó cho chạy chương
trình đã cài trên máy client và kiểm tra.
 
 
 


+ Nếu phần mềm chạy trên máy client không kết nối được tới Database của máy server thì khi giao diện của phần mềm hiện ra trong phần danh sách sẽ không hiện thị ra.


 
+ Trường hợp database không chạy trên SQL desktop Engine tích hợp sẵn của phần mềm mà chạy trên SQL có sẵn của máy tính (SQL 2000, 2005 hay 2008) thì ngoài việc chỉnh sửa locahost thành tên máy (IP) của máy server thì còn phải thay đổi ID và Password của SQL server
 
 
 

+ Trường hợp database không chạy trên SQL desktop Engine tích hợp sẵn của phần mềm mà chạy trên SQL có sẵn của máy tính (SQL 2000, 2005 hay 2008) thì ngoài việc chỉnh sửa locahost thành tên máy (IP) của máy server thì còn phải thay đổi ID và Password của SQL server
 
 
 


 
Giỏ hàng của tôi (0)